Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Sol·licitud d'autorització d'accés a l'illa de vianants del Nucli Antic6/9/2019


L’illa de vianants del Nucli Antic és una de les actuacions destacades que proposava el Pla de Mobilitat local aprovat l’any 2011 després d’un procés participatiu, i que finalment es fa efectiva el darrer trimestre d’aquest 2019. La nova illa de vianants té com a principal objectiu donar prioritat a les persones. Per tant, per circular amb vehicle pel Nucli Antic caldrà demanar una autorització. Alhora, es busca la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. Facilitant l’accessibilitat i evitant la coincidència de vehicles i vianants, així com potenciar el comerç de la zona.

 

L’illa de vianants comprèn la zona emmarcada, per la banda nord, des del carrer de Santa Oliva cap al sud; des d’Anselm Clavé cap al nord; des de la Riera de Can Carreras cap a l’oest i des del carrer Vall d’Aran cap a l’est. A cadascuna de les entrades a la zona de l’illa s’han instal·lat càmeres, sis en total, que faran lectura de les matrícules de tots els vehicles de motor que hi accedeixin. Per ser vehicle autoritzat, caldrà registrar la matrícula a l’Ajuntament.

 

COM ES PODEN TRAMITAR LES AUTORITZACIONS D’ACCÉS?

Per Internet: www.olesademontserrat.cat/seu-electronica.htm

Presencialment: Oficina d’Atenció Ciutadana. Pl. Fèlix Figueras i Aragay, s/n . Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts i dijous, de 16 a 19 h.

 

QUI POT DEMANAR AUTORITZACIÓ D’ACCÉS?

Autoritzacions fixes:

·   Les persones residents empadronades a Olesa de Montserrat, amb vehicle/s empadronat/s dins la zona restringida del nucli antic i que estiguin al corrent de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica al municipi d’Olesa de Montserrat, ja siguin titulars o arrendatàries d’un habitatge o d’un garatge.

·    Les persones que siguin titulars, arrendatàries o usuàries (degudament autoritzades) d’un garatge.

·    Les persones amb alguna malaltia o amb problemes de mobilitat que hagin d’accedir a la zona restringida, tant si són residents com si en fan un ús habitual, sempre que ho acreditin degudament.

·    Comerciants: persones titulars dels comerços i proveïdors habituals

·    Serveis públics: ambulàncies, taxistes, bombers, CAP...

Autoritzacions temporals:

·    Les persones que ho necessitin podran sol·licitar una autorització temporal i excepcional.

·   Serveis eclesiàstics i escoles dins l’àmbit d’actuació. Per a cada servei eclesiàstic s’atorgaran autoritzacions temporals, segons les necessitats, per poder accedir fins a l’església i aparcar. Per a les escoles, es permetran autoritzacions temporals en casos de necessitats de l’alumnat i de les escoles.

·  En casos imprevistos (per exemple auxili en cas d’incapacitat física sobtada), l’autorització necessària podrà ser substituïda per una comunicació acompanyada d’una justificació degudament acreditada, abans de 72 hores com a màxim a comptar des de l’hora d’accés a l’illa de vianants del Nucli Antic.

·   Les autoritzacions temporals seran valorades pel Departament de Mobilitat.

 

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PRESENTAR PER DEMANAR AUTORITZACIÓ?

Per a sol·licitar l’autorització s’haurà de presentar el formulari juntament amb:

·     DNI/NIE de la persona titular

·     Permís de circulació del vehicle o certificat de l’empresa titular del vehicle que autoritza la persona interessada com a conductora habitual o primera conductora del vehicle.

En el cas de persones llogateres residents o persones no residents llogateres d’una plaça de garatge a la zona, a més de la documentació anterior:

·     Contracte de lloguer de l’habitatge (o autorització de la persona propietària),

o

·     Contracte de lloguer de la plaça de garatge (o autorització de la persona propietària).

En el cas de persones amb alguna malaltia o amb mobilitat reduïda que hagin d’accedir a la zona restringida, tant si són residents com si en fan un ús habitual:

·     Certificat del reconeixement de discapacitat de la persona que al·lega aquesta situació.

·     Certificat mèdic que acrediti de quina malaltia es tracta, si és el cas.

 

Quant als horaris que s’han establert amb els comerciants per a les  zones de càrrega i descàrrega, seran els següents:

-        De dilluns a divendres, de 9.15 a 11.30 i de 15.15 a 16.30 h.  

-        Dissabtes no festius, de 8.00 a 11.30 i de 14.00 a 16.30 h.

 

El període de prova que arrenca aquest el divendres, 6 de setembre, i té com a objectiu tractar les diferents casuístiques que poden tenir lloc per evitar sancions en aquests casos.  Aquest període de proves durarà fins el 15 de desembre. 

 

Les persones o comerços que tinguin alguna casuística especial no contemplada a les bases poden posar-se en contacte amb l'Oficina del Nucli Antic al 937780050 o al correu nucliantic@olesademontserrat.cat.

 

Als enllaços accedireu directament al formulari de sol·licitud d'autorizació d'accés. 

 


  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional