Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

La preinscripció dels ensenyaments obligatoris serà del 29 de març al 9 d'abril5/3/2019


Les principals novetats són que s’elimina la puntuació per malaltia crònica que afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic i la puntuació per a pare, mare, tutors o germans exalumnes que han estat escolaritzats al centre i que s’amplia la preinscripció electrònica que es podrà realitzar per a tots els cicles de formació professional, tant de grau mitjà com superior, i per a batxillerat.


Criteris de prioritat de les sol·licituds:

Quan hi ha més sol·licituds que places vacants, les sol·licituds s’ordenen seguint els criteris de prioritat. En primer lloc, en l’educació primària i l’ESO, tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres adscrits. I per a l'ESO i el batxillerat, tenen preferència els alumnes que cursen simultàniament ensenyaments professionals de música o dansa, o que segueixen programes esportius d'alt rendiment.

En tots els ensenyaments obligatoris i el batxillerat, per a l'ordenació de les sol·licituds s’apliquen a continuació els criteris generals de prioritat, que són els següents:
- Si actualment hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
- Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
o Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
o Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
o Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
o A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
- Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
- Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
- En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

Com a criteris complementaris de desempat, hi ha el de família nombrosa o monoparental (15 punts).

Pel que fa a l’eliminació dels criteris complementaris de prioritat per malaltia crònica que afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs o per haver tingut el pare, mare, tutors o germans escolaritzats al centre, l’objectiu és afavorir la igualtat en l’accés al sistema educatiu. En aquest sentit, el Departament considera que l’escolaritat ha de ser equilibrada i el fet que un alumne passi per davant gràcies a aquests punts complementaris va en contra de l’equitat i de la igualtat en l’accés al sistema educatiu. A més, en el cas dels punts per malaltia crònica, actualment els menjadors escolars ja incorporen menús específics per a alumnat amb aquestes malalties digestives, com ara celíacs.


Novetat als ensenyaments postobligatoris

Per als ensenyaments postobligatoris, la preinscripció per al curs vinent es podrà dur a terme del 14 al 21 de maig de 2019 en el cas de batxillerat i cicles de grau mitjà de formació professional, i d'arts plàstiques i disseny, i, del 29 de maig al 5 de juny de 2019, en el cas dels cicles de grau superior de formació professional, i d'arts plàstiques i disseny.

Per al curs 2019-2020 s’amplia, com a novetat, la preinscripció electrònica, que el curs passat es va incorporar en els cicles formatius de grau superior d'FP, i que enguany es podrà realitzar per a tots els cicles formatius de formació professional, tant de grau mitjà com de grau superior, i per a batxillerat. La preinscripció electrònica comporta la possibilitat de presentar telemàticament la sol·licitud, sense necessitat de tràmit presencial. Tampoc cal aportar documentació en paper d’aquelles dades de què l’Administració ja disposi.

Podeu consultar tota la informació sobre preinscripció i matriculació a http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

 


  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional