Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Sol·licituds instal·lació paradetes venda roses i llibres Sant Jordi9/3/2018


 

Les instàncies sol·licitant parades per Sant Jordi s’han d’entrar pel Registre de l’Ajuntament a través del model d’Instància General. Les normes que han de complir aquestes instàncies son:

 • El termini màxim per la presentació d’instàncies és el 23 de març en horari de registre. A partir d’aquesta data es considerarà fora de termini.
 • Les autoritzacions només seran pel dia 23 d’abril de 08:00 h a 22:00 h.

Els col·lectius que presenten generalment instàncies són:

 • Els comerços d’Olesa de Montserrat
 • Ampes i escoles
 • Partits polítics i sindicats
 • Entitats sense ànim de lucre
 • Associacions de Veïns
 • Col·lectius d’artesans
 • Atraccions (resoldrà Serveis Tècnics)

A la instància han de constar les mides de la parada, petició de lloc on posar la parada, identificació amb fotocòpia de DNI de les persones que estaran a la parada. En casos d’artesania popular, adjuntar una petita explicació del producte i una fotografia de model.

 

Les AA.VV. que presentin sol·licituds per permisos a persones físiques hauran d’entrar la instància a nom de la pròpia AA.VV, fent constar les dades personals d’aquestes persones físiques i còpia DNI, a més del segell i signatura del responsable de l’ AA.VV.

 

La ubicació final vindrà confirmada per carta en funció de totes les peticions rebudes per part del Servei de Promoció Econòmica. Per aquest motiu és molt important posar correctament una adreça de correu electrònic i un telèfon de contacte, per resoldre les esmenes amb agilitat.

 

 • Les instàncies de particulars sense vinculació als col·lectius esmentats a l’apartat c), la sol·licitud serà denegada
 • Ens els polígons industrials no s’autoritzarà la venda de roses
 • Satisfer la taxa segons l’ordenança núm. 12 si no estan en cap dels supòsits d’exempció que determina l’article 5. Punt 2 (beneficis fiscals) de la mateixa:

 

“2. Estaran exemptes d’aquesta taxa les parades, barraques, casetes de venda, envelats, i en general qualsevol instal·lació, utilització o aprofitament gravats per aquesta taxa, que siguin d’interès cultural, social o polític. En particular estaran exemptes aquelles que tenen lloc durant la celebració de les festes de Sant Jordi, Festa Major, Tots Sants, Tres Tombs, Carnestoltes, Nadal, Reis i altres festes i activitats importants, amb la instal·lació de parades de venda de llibres, flors, artesania popular, i en general qualsevol altra en la qual la finalitat comercial es pot considerar de menor rellevància a l’activitat cultural, social o política”.


 • Twitter
 • Facebook
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional Logo Infoparticipa 2017