Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta d'un lloc de treball temporal de cap del Departament d'Esports24/11/2017


OFERTA D’UN LLOC DE TREBALL DE CAP DEL DEPARTAMENT D’ESPORTS

 

Lloc de treball: Cap Departament d’esports

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

 

  1. Estar en possessió d'un títol de grau universitari o llicenciatura o estar en condicions d’obtenir-lo dins del termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves selectives. En el cas de títols expedits a l’estranger, caldrà la corresponent homologació.
  1. Estar en possessió del certificat de nivell C de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, que s’hauran d’aportar en el moment de presentar la instància.

 

Jornada de treball: jornada complerta

 

Període de presentació d’instàncies: Del 24 de novembre al 13 de desembre de 2017.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional Logo Infoparticipa 2016