Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Procés de selecció temporal per un lloc de treball de tècnic/a de salut pública i consum1/8/2017


OFERTA D’UN D’UN LLOC DE TREBALL TEMPORAL DE TÈCNIC/A DE SALUT PÚBLICA I CONSUM

 

Lloc de treball: tècnic/a de salut pública i consum

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

 

  1. Estar en possessió de la titulació acadèmica de biologia, medicina o veterinària.
  2. Estar en possessió del certificat de nivell C de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, que s’hauran d’aportar en el moment de presentar la instància.

 

Jornada de treball: jornada complerta

 

Accés: Contractació laboral temporal

 

Període de presentació d’instàncies: 20 dies naturals comptadors a partir del següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria al DOGC que serà fins el 8 d’agost de 2017.

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional Logo Infoparticipa 2016