Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Les obres de cobriment de la riera de Can Carreras engeguen al novembre9/10/2017

L’Ajuntament d’Olesa ha detallat al veïnat el calendari i organització dels treballs del cobriment de la riera de Can Carreras, una de les obres més ambicioses dels darrers anys. El projecte s’efectuarà en quatre fases i la primera, que comença al novembre, va des del carrer Altures fins passat el carrer Sant Antoni.L’Ajuntament iniciarà les obres de cobriment de la riera de Can Carreras al novembre, un cop finalitzada tota la campanya prèvia d’inspecció dels habitatges i establerts els sistemes de control de les edificacions que s’està fent aquest mes. Unes 200 persones han assistit al segon acte informatiu aquest dilluns a la CAsa de Cultura on els tècnics han informat als veïns i veïnes de la zona dels nombrosos detalls dels treballs.

 

Aquests treballs previs consisteixen en fer sondejos de carrer, a través de georadars per tenir la màxima informació de l’estat del subsòl. S’instal·laran senyalitzadors fixes durant tota l’obra per a que el topògraf vagi controlant si hi ha canvis. Un pèrit està comprovant l’estat actual de l’habitatge i validant el document davant de notari. Aquest seguiment topogràfic es farà durant tota la durada de l’obra.

 

Els responsables municipals, el pèrit encarregat de les inspeccions, responsables de la direcció de l’obra i de l’empresa adjudicatària de les obres Artífex Infraestructures S.L. han detallat totes les fases i planificació de l’obra al veïnat a la xerrada informativa que ha tingut lloc aquest dilluns a l’Auditori de la Casa de Cultura. Durant la sessió informativa han explicat als assistents com es desenvolupa la campanya prèvia d’inspecció dels habitatges i sistemes de control de les edificacions, la planificació i organització de les obres i  els canvis que comportarà a la mobilitat tant de vianants com de vehicles, així com les alternatives proposades per als aparcaments particulars o comunitaris, o com es resoldrà l’accés a equipaments i comerços.

 

L’alcaldessa Pilar Puimedon ha fet referència que per bé que les anàlisis prèvies de les obres s’han fet molt exhaustivament, “qualsevol novetat, dubte o situació nova que es presenti, cal que els veïns ho comuniquin ràpidament  a l’Oficina d’Habitatge, ja que l’Ajuntament destina vàries persones al desenvolupament dels treballs” 

 

El projecte de cobriment de la riera de Can Carreras en el tram comprès entre el carrer Altures i Anselm Clavé contempla dividir en quatre trams el vial, on es construirà un calaix de 2,5 x 2,5 metres que permetrà canalitzar l’aigua de la pluja. Les aigües residuals es recolliran amb una xarxa nova de clavegueram on es connectaran totes les llars. Posteriorment es faran  els murs de contenció per assegurar els habitatges abans de buidar terrer per fer el calaix per on aniran les pluvials. Els sistemes constructius d’aquesta canalització seran diferents depenent el tram per assegurar al màxim els habitatges. Depenent el tram, el calaix es construirà mitjançant pilones, calaix prefabricat o calaix construït “in situ”. Un cop enllestida la canalització es faran les obres d’urbanització: pavimentació, enllumenat, instal·lació de mobiliari urbà, etc. En molts moments conviuran diferents treballs a diferents fases.

 

Canalització en quatre fases

Un cop finalitzada aquesta campanya d’inspecció d’edificis s’iniciaran les obres. La primera fase afecta el tram comprès entre el carrer Altures i fins passat el carrer Sant Antoni i durarà des de novembre fins desembre. En aquest tram no hi haurà gaire afectacions al trànsit, més enllà del carrer Sant Antoni, on els residents hauran d’entrar per l’altra banda del vial, pel carrer Verge del Pilar, i també de la pròpia riera. 

 

A partir del mes de desembre i fins al gener, s’ampliarà l’àmbit d’actuació i començarà la segona fase on es treballarà també fins la confluència amb el carrer Estació i carrer Calvari. En aquest tram hi haurà les primeres afectacions de trànsit, per això es preveu  fer algun canvi en el sentit de la circulació com és el cas del carrer Calvari i carrer Estació per facilitar el creuament de la riera fins el carrer Clota i evitar col·lapsar així la zona dels semàfors del carrer Francesc Macià.

 

L’afectació més gran es produirà a partir del mes de gener, a la tercera fase que és quan s’ampliarà la zona d’actuació fins travessar el carrer Clota i s’acumulin els treballs de les diferents fases fent que tot el tram de la riera estigui en obres (en alguns tram molt avançades, en d’altres iniciant-se). Durant aquesta fase els vehicles no podran connectar amb La Riera perquè el carrer Clota estarà tancat i el trànsit s’haurà de derivar pel carrer Francesc Macià. La intenció és reduir al màxim el temps que aquesta cruïlla estigui tancada.

 

La quarta i darrera fase comprendrà de març a juliol i anirà des del carrer Calvari fins el carrer Estació. A partir de juliol la primera i tercera fase ja estarà urbanitzades i el tram entremig de la segona i la quarta s’estarà acabant.

 

Estudi de mobilitat i aparcament alternatiu
El projecte de cobriment de la riera de Can Carreras inclou un apartat dedicat a la mobilitat amb afectacions, rutes alternatives i zona d’aparcament alternatiu. Els vehicles amb guals que donen a la Riera i carrers petits adjacents, com el carrer de la Senyora i carrer de La Mercè, tindran aparcament alternatiu a prop del carrer Clota en un terreny amb capacitat per a una trentena de vehicles que hi ha al davant del Molí d’Oli (entre el carrer Calvari i el carrer Anselm Clavé). Per tal de cobrir les necessitats d’aparcament de tots els veïns afectats, també es contempla ampliar una altra zona d’aparcament que hi ha passat el carrer Altures. Els veïns afectats rebran un distintiu per als seus vehicles que permetrà que utilitzin aquests espais reservats.

 

Durant el temps que durin les obres, a part de la mobilitat, també es contempla el trasllat dels contenidors a punts on ja n’hi ha, com és el cas del carrer Estació i a l’aparcament del carrer Ample.

 

Un dels projectes més importants dels darrers anys

El cobriment de la riera de Can Carreras és un dels projectes més importants d’Olesa dels darrers anys. Va ser als anys 80 quan es va fer el cobriment d’una part d’aquesta gran riera urbana que travessa Olesa, el tram comprès entre els Ferrocarrils Catalans i Anselm Clavé. Va quedar, però, pendent aquest gran tram, el que travessa tot el Nucli Antic, des del carrer Anselm Clavé fins el carrer Altures. Aquest tram és el més complicat, ja que està limitat per habitatges, alguns dels quals són molt vells.

 

En total, l’actuació ascendeix a una mica més de 2,2 milions d’euros, del quals l’ajuntament aportarà 1.250.000 euros i la resta, la Generalitat, dins del projecte d’intervenció integral al nucli antic finançat per la Llei de Barris.

 

Aquest projecte actualitzat de cobriment de la riera de Can Carreras té dos objectius: eliminar el risc d’una avinguda extraordinària d’aigua, mitjançant la canalització de l’aigua per sota terra; i la millora urbana de la zona, ja que la canalització de la riera en permetrà la urbanització i recuperació del carrer amb una plataforma única.

 

L’Ajuntament estableix una línia de comunicació directa amb els veïns i veïnes per resoldre dubtes i tractar casos concrets. A través de l’Oficina del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic (ubicada a la planta baixa de l’Ajuntament) a través del 93 778 00 50 i l’adreça nuc...@olesademontserrat.cat.


  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional Logo Infoparticipa 2017